Onderzoek

Stadspeil is gespecialiseerd in de volgende typen onderzoek. Deze voeren we op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze uit.

Wie is uw doelgroep? Wat zijn hun kenmerken? Waar bevindt uw doelgroep zich?

Wat wil uw doelgroep? Wat zijn hun wensen en behoeften in het algemeen en ten aanzien van uw producten en diensten?

We laten één of meerdere concepten van een product of communicatie-uiting door uw doelgroep beoordelen.

We delen uw doelgroep in verschillende groepen in, waardoor u uw producten en communicatie beter op uw doelgroep kunt afstemmen.

Wat is uw imago onder uw doelgroep?

Hoe tevreden zijn uw klanten met uw organisatie? Wat zijn uw sterke punten, wat kan beter?

Hoe tevreden zijn uw eigen medewerkers over uw organisatie? Wat zijn uw sterke punten, wat kan beter?

Heeft een door uw organisatie uitgevoerde maatregel het gewenste effect gehad? We doen een pre- en een postmeting om dit te kunnen vaststellen.

Wat zijn de ervaringen van uw klanten door de tijd heen? We doen telkens na een vaste tijdsperiode een meting en vergelijken de resultaten met die van de vorige metingen.

We zoeken alle relevante informatie die al beschikbaar is en destilleren daaruit wat voor uw organisatie belangrijk is. Wanneer dit nodig is, voeren we een verdiepend onderzoek uit.


Kwaliteitsbewaking

Stadspeil doet aan pretesting. Dit houdt in dat een door ons opgestelde vragenlijst altijd wordt getest door deze voor te leggen aan een aantal personen uit uw doelgroep. Aan de hand van hun opmerkingen wordt de vragenlijst geoptimaliseerd.

Stadspeil gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw klantenbestand, projectinformatie, onderzoeksdata, rapportage etc. zullen wij nimmer zonder uw toestemming verstrekken aan derden. Dit geldt ook voor ISIZ, het bedrijf dat onze online vragenlijsten programmeert en de hosting verzorgt. ISIZ is ISO genormeerd voor beveiliging van gegevens.